Firemní identita

corporate design

Firemní identita - Corporate Identity

1. corporate design

jednotný vizuální styl

2. corporate communications

marketingová komunikace

3. corporate behavior

firemní kultura

Někdy se (nepřesně) používa název corporate identity pro to, co je ve skutečnosti jenom corporate design anebo corporate visual identity.
 

Stránky FiremniIdentita.cz se připravují, zatím můžete navštívit Logotyp.info.